ผู้ที่มีภาวะทางเดินหายใจอยู่แล้วมักได้รับผลกระทบจาก

    • 743 posts
    August 18, 2023 7:18 PM EDT

    ผู้ที่มีภาวะทางเดินหายใจอยู่แล้วมักได้รับผลกระทบจากควันไฟมากที่สุด งานของเธอชี้ให้เห็นว่าบางคนอาจไม่ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์หลั ท้องผูก จากประสบกับไฟป่ารุนแรงเพียงฤดูเดียว อย่างไรก็ตาม ทารกแรกเกิดอาจเผชิญกับผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมากที่สุด เนื่องจากปอดของพวกเขายังพัฒนาอยู่ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงต่อพิษจากควันบุหรี่