ธรรมในที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคลิก

    • 743 posts
    March 11, 2023 11:13 AM EST

    แต่โค้ชอาชีพเริ่มต้นและนักจิตวิทยาองค์กรฟิลลิปส์โต้แย้งว่าแนวโน้มเหล่านี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อย “มันไม่ใช่แค่เรื่องของวัฒนธรรมในที่ทำงานเท่านั้น ผู้ให้บริการ แต่ยังรวมถึงบุคลิกภาพของคุณด้วย” เขากล่าว “มันอยู่ที่ค่านิยมของคุณ วิธีการเลี้ยงดู การศึกษาของคุณ สิ่งเหล่านี้ล้วนประกอบกันเป็นประสบการณ์ในที่ทำงานของคุณ”