แน่นซึ่งจำเป็นต้องสลัดออกเพื่อความก้าวหน้า

    • 743 posts
    March 11, 2023 10:50 AM EST

    ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าพนักงานและผู้จัดการ ตลอดจนนักวิจัยและผู้แสดงความคิดเห็น ประกัน สามารถก้าวไปสู่การแก้ไขความเชื่อผิดๆ ในที่ทำงานที่ว่าเจ้านายผู้หญิงทุกคนทำงานให้ได้ยาก ขั้นตอนแรกคือการเข้าใจว่าการรับรู้ความขัดแย้งเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับอคติที่ฝังแน่นซึ่งจำเป็นต้องสลัดออกเพื่อความก้าวหน้า