ได้อย่างจำกัด เช่นเดียวกับทางเดินเท้าทั่วพื้นที่ยิง และหมู่บ้าน

    • 743 posts
    March 10, 2023 5:51 PM EST

    อย่างไรก็ตาม หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง รัฐบาลได้ประกาศการตัดสินใจให้ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่รถถังและยานเกราะใช้ในการฝึกยิงจริง การรณรงค์เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยกลับเข้าหมู่บ้านได้เริ่มขึ้นในทศวรรษที่ 1960 และมีการอภิปรายในรัฐสภาแม้ว่าหมู่บ้านจะไม่ได้คืน แต่อนุญาตให้ประชาชนเข้าถึง เส้นผม ได้อย่างจำกัด เช่นเดียวกับทางเดินเท้าทั่วพื้นที่ยิง และหมู่บ้านเหล่านี้จะเปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์และในช่วงวันหยุดบางช่วง