ความนิยมของนักท่องเที่ยว ประสบการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง

    • 743 posts
    March 10, 2023 5:15 PM EST

    ห่างไกลจากของการรับรู้ที่กว้างขึ้นในกรีนแลนด์เกี่ยวกับคุณค่าของธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ผมยาว การผสมผสานระหว่างทิวทัศน์ภูเขาอันน่าทึ่ง ฟยอร์ดที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งลึก พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ยังไม่มีใครแตะต้อง และธารน้ำแข็งที่แผ่กิ่งก้านสาขา – เพื่อสุขภาพ และ โดยเฉพาะสุขภาพจิต และในขณะที่การวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าธรรมชาตินั้นดีต่อคุณภาพชีวิตของคุณและทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น มีบางอย่างที่เล่นในกรีนแลนด์ที่เพิ่มมุมมองที่แตกต่างออกไป