และจำนวนโครงการริเริ่มเพื่อสิ่งแวดล้อมในเมือ

    • 743 posts
    March 10, 2023 4:49 PM EST

    เมืองที่สะอาดและกะทัดรัดแห่งนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ และจำนวนโครงการริเริ่มเพื่อสิ่งแวดล้อมในเมืองนี้ก็เป็นคู่แข่งกับอัมสเตอร์ดัม ผม โดยผู้อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน ศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งนี้ปลอดรถยนต์ มี "ซุปเปอร์ไฮเวย์" สำหรับการปั่นจักรยาน 60 กม. รถประจำทางวิ่งด้วยเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีแผนการที่สนับสนุนการใช้รถร่วมกัน มันยังมีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ