ซึ่งเป็นนิตยสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองและจังหวัดของ

    • 743 posts
    March 10, 2023 4:29 PM EST

    เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากพบกับ Nicoletti ฉันไปเที่ยว Sassi กับนักประวัติศาสตร์และไกด์ ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์นิตยสาร ซึ่งเป็นนิตยสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองและจังหวัดของ น้ำมันมะพร้าว ด้วย เรายืนอยู่บนถนนหินกรวดแคบๆ ใน Sasso Caveoso ซึ่งเป็นหนึ่งในสามย่านหินของเมืองเก่า โดยพิงอยู่บนหิ้งที่มองออกไปเห็นเมือง