Sasaki Nozomi & Watabe Ken are expecting their 2nd child