Tổng hợp các phím tắt trong After Effect

 • Lúc tiếp xúc với bất cứ ứng dụng nào, việc dùng thành thục các phím tắt sẽ giúp những người dành dụm rất lâu và công lao và ứng dụng làm kĩ xảo 3d - adobe after effect cũng không khác. Nhưng, chẳng phải người nào cũng nhớ hết tổng cộng các phím tắt hay sử dụng trên ứng dụng này. Bởi đó, đã thống kê lại vài ba phím tắt nhiều nhất trong adobe after effect để những người tìm hiểu nhanh. Kỳ vọng những sẻ chia này sẽ hỗ trợ cho những người !

  Stt phím tắt chức năng phím tắt

  1 v selection công cụ - dụng cụ chọn vùng
  2 giữ phím ctrl selection công cụ ( v ) tạm thời
  3 h hand tool
  4 giữ phím space trỏ chuột bàn tay ( handtool ) tạm thời
  5 z zoom công cụ - dụng cụ phóng lớn thu nhỏ
  6 ctrl + t horizontal type công cụ - dụng cụ viết chữ
  7 q rectangle công cụ - dụng cụ vẽ mặt nạ căn bản ( mask 

  8 g pen công cụ - dụng cụ vẽ mặt nạ ( mask )

  Bằng pen tool

  Tham khảo chi tiết: https://khotaiphanmem.net/phim-tat-trong-after-effect/

  9 ctrl+alt tạm thời dùng pen công cụ lúc đang dùng selection tool
  10 w rotation công cụ - dụng cụ xoay hình
  11 c camera công cụ - dụng cụ lái camera
  12 y pan behind ( anchor point )
  Tools - dụng cụ đổi tâm xoay hình

  13 ctrl + b brush công cụ, clone stamp công cụ, eraser tool
  Phím tắt lái layer ae
  Stt phím tắt chức năng phím tắt

  Tạo layer
  1 ctrl + / chèn source từ bảng project vào timeline

  2 ctrl + y tạo solid layer

  3 ctrl + alt + y tạo adjustment layer

  4 ctrl + alt + shift + y tạo null layer ( layer trống, chứa chuyển động )
  Hành động hợp tác layer
  5 ctrl + a chọn tổng cộng layer
  6 ctrl + shift + a bỏ chọn toàn bộ layer
  7 ctrl + mũi tên lên/ mũi tên xuống chuyển chọn layer
  8 đúp chuột mở layer

  9 ctrl + [ ] sắp xếp sắp xếp layer
  10 ctrl + c/ ctrl + v copy/dán layer ( dán đầu timeline )

  11 ctrl + alt + v dán layer vào chổ đứng bạn nên trên timeline
  12 ctrl + d nhân đôi layer

  13 shift + d cắt đôi layer ở thời điểm đang đặt ( hợp thành 2 layer )

  14 ctrl + l khóa layer

  15 ctrl + shift + l bỏ khóa layer

  16 a mở tâm xoay ( anchor point )

  17 p mở chổ đứng ( position )

  18 s mở bảng phóng lớn, giảm bớt kích cỡ ( scale )

  19 r mở bảng xoay ( rotation )

  20 t mở bảng điều khiển độ trong ( opacity )

  21 u mở các thuộc tính đã có keyframe trên bảng layer

  #phím_tắt_trong_after_effect
  #phimtattrongaftereffect
  #khotaiphanmem