Hướng dẫn chèn âm thanh vào video bằng After Effect

 • After effects không phải là một kế hoạch tuyệt quá để hợp tác thanh âm, tuy nhiên tôi đến không ngờ lúc thấy lượng các nhà xây dựng chuyển động , các thành viên chỉ dùng dung lượng bộ nhớ ram preview để xem trước thanh âm trong after effects. Hãy an tâm, có mọi cách khác để xem trước thanh âm của bạn. Sau đây là năm cách để xem trước thanh âm trong after effects. 1. Preview audio only kể từ khi bắt đầu


  2. Chỉ dẫn chi tiết
  Bước 1 : thứ nhất bạn nên mở video muốn chèn thanh âm vào bằng giải pháp nhấn chuột phải vào khung project rồi chọn import và chọn file ( phím tắt ctrl + i ).
  Bước 2 : chọn video bạn chèn thanh âm vào rồi chọn import.
  Bước 3 : kéo video xuống khung làm việc dưới.
  Bước 4 : không ngừng nhấn chuột vào vào khung project rồi chọn import và chọn file.
  Bước 5 : chọn file thanh âm bạn muốn nhét vào rồi chọn import.
  Bước 6 : nhấn rồi kéo file thanh âm xuống khung làm việc ở bên dưới.
  Bước 7 : nếu là vì đoạn thanh âm dài và bạn chỉ muốn cắt một đoạn nhỏ , bạn hãy nhấn chọn file thanh âm đó và nhấn 2 lần phím l để mở waveform.
  Bước 8 : khi này waveform của file thanh âm đã phơi bày để bạn có khả năng thuận lợi định vị đoạn thanh âm đó khi nào thì có tiếng.
  để cắt thanh âm ra đoạn nhỏ , bạn hãy kéo thanh màu xanh đến đầu đoạn muốn cắt, chẳng hạn mình muốn cắt bắt đầu từ đoạn 45 giây thì mình sẽ kéo đến khúc 45 giây, bạn nhiều khả năng xem xét thời kỳ chuẩn ở khung thời kỳ ở trên.

  Tham khảo thêm: https://khotaiphanmem.net/cach-chen-nhac-vao-after-effect/
  Bước 9 : chọn edit và chọn split layer ( phím tắt ctrl + shift + d ).
  Vậy và bạn đã cắt ra được thêm một đoạn thanh âm bắt đầu từ giây thứ 45 trở đi , để hiển thị waveform bạn không ngừng ấn vào layer thanh âm đó và nhấn hai lần phím l.
  Bước 10 : kế tiếp mọi người cử hành cắt cụt đoạn thanh âm đó để chấm dứt ở phút thứ 1. ở layer video thứ nhì vừa được tỉa ra, bạn cũng kéo thanh màu xanh đến phút thứ và chọn edit > split layer ( phím tắt ctrl + shift + d ).
  Bước 11 : cứ không ngừng cắt ghép như thế là đến lúc bạn có đoạn thanh âm hài lòng, đoạn vào không nhất thiết thì bạn hãy chọn vô chổ này và nhấn delete để xóa chúng đi. Tại đây mình cắt được 3 đoạn thanh âm sao cho cũng đủ với độ dài video của bản thân và xếp chúng kế tiếp nhau.
  Bước mười hai : nếu ở file layer gốc của bạn có âm thanh và bạn muốn tắt nó đi để chỉ nghe thanh âm vừa cho vào thôi thì bạn hãy bấm ẩn biểu trưng thanh âm ở layer video nhé !

  #cách_chèn_nhạc_vào_after_effect
  #cachchennhacvaoaftereffect
  #khotaiphanmem