Tổng hợp các phương pháp giảm dung lượng cho file AutoCAD

 • Để gởi file cad qua mail, mạng xã hội. Gấp rút thì khách hàng nên bớt sức chứa file cad. Nếu bạn không rỏ cách bớt sức chứa file cad thì thông tin này sẽ chỉ dẫn bạn giảm bớt dunug lượng file cad trong autocad
  Hợp tác file cad, chúng ta sẻ liên tục phải dùng gmail để gởi file. Ngoài ra, phức tạp lại là file cad thường quá lớn mà gmail lại chỉ giới hạn sức chứa chia sớt. Bởi vậy trước thời điểm chuyển file bạn cần giảm thiểu sức chứa file cad. để hành động với autocad chóng vánh, khách hàng cần học thuộc các lệnh autocad để làm việc thuận lợi hơn.
  Bảo ban giảm dung lượng bản vẽ cad


  Audit : kiểm tra
  Audit mặc dù không làm suy giảm kích cỡ của tập tin tuy nhiên audit được kích thích để điều tra các tập tin trước lúc tới với những sau một thời gian khác. Nó giúp giữ vững sự toàn vẹn và sửa sang các lỗi có khả năng can ngăn để loại bộ kẻ không cần phải có.
  Command : audit hoặc vào autocad thực đơn ( biểu trưng chử a lớn màu đỏ ) -> drawing utilities -> audit
  Kế hoạch sẽ thắc mắc : fix any errors detected ? [yes/no] : chúng ta lựa chọn y rồi nhấn enter. Acad sẽ không ngừng quét bản vẽ và sửa tiếp những lỗi mà lệnh recover chẳng thể sửa được và bạn thi hành cử chỉ này vài lần đến lúc nào acad không tìm ra được lỗi nữa thì thôi.
  Purge : rửa sạch, dọn dẹp
  - chạy lệnh purge để quét bản vẽ
  - command : purge nhấn enter
  Wblock
  - chọn kẻ cần lưu vào 1 tập tin mới. Gõ wblock tiếp theo ấn enter
  Thông tin ở trên đã bảo ban những người cách giảm thiểu sức chứa file cad. Triển vọng với thông tin này bạn đã hết túng bấn lúc gởi file cad có bộ nhớ lớn nữa. Hơn thế nữa ứng dụng autocad còn giúp đỡ khách hàng đọc file dwg gồm các bản vẽ, xây dựng cụ thể về vật thể.

  #giảmdunglượngfilecad
  #giảm_dung_lượng_file_cad
  #giamdungluongfilecad
  #giam_dung_luong_file_cad
  #giảmdunglượngbảnvẽcad
  #giảm_dung_lượng_bản_vẽ_cad
  #giamdungluongbanvecad
  #giam_dung_luong_ban_ve_cad
  #khotaiphanmem