Lưu ý khi sử dụng lệnh bo tròn góc trong CAD

 • Trong tiến trình khai triển các bản vẽ kĩ thuật, lúc cần bo góc hoặc bo tròn thì cần dùng đến lệnh nào và động tác như thế nào. Thông tin bên dưới bọn tôi sẽ chỉ dẫn đến bạn cụ thể về lệnh bo góc trong cad. Nếu bạn thật sự quan tâm thì những dữ liệu này sẽ thật sự rất có lợi.
  Khi nào cần dùng lệnh bo góc trong cad
  Lệnh bo góc hay bo tròn trong ứng dụng autocad được xem là với thương hiệu là lệnh fillet ( lệnh tắt là f ). đây chính là một trong các lệnh căn bản, dùng động tác khá đơn giản nên được sử dụng rất nổi tiếng.
  Lệnh bo trong cad đồng ý định hình nên một cung tròn giữa 2 đoạn thẳng bất cứ ( bán kính sẽ được lắp đặt trước ). Trong tình huống bán kính mặc định bằng 0 thì 2 đoạn thẳng sẽ được trải dài tới nơi gặp gỡ. Góc giao sẽ trở thành góc vuông, góc bẹt hoặc góc nhọn tùy vào vị trí trước đó của 2 đường thẳng,  Chỉ dẫn cách dùng lệnh bo góc trong cad
  Với 2 đường thẳng, đoạn thẳng hoặc một hình polyline cho trước, lúc muốn lệnh fillet trong autocad nào đó thì bạn làm theo những bước sau :

  Bước 1 : gọi yêu cầu fillet ( bo góc , bo tròn ) trong cad. Có khả năng động tác theo 3 cách :


  – cách 1 : nhập không qua khâu trung gian f ( fillet ) ➔ enter. đây chính là phương pháp đơn giản và dễ dùng nhất.


  – cách 2 : trên thanh cổ máy xếp hạng nội dung home ➔ modify ➔ fillet ( đối với bản tốt hơn cad 2007 ) hoặc modify ➔ fillet ( đối với bản cad 2007 ).
  Cách 3 : dùng không qua khâu trung gian lệnh đã được setup sẵn trên màn hình làm việc của bản auto cad.

  Bước 2 : tại bước này, có thể có nhiều phiên bản như sau


  – undo : quay trở lại hành động vừa thực hành lệnh trước đây.


  – polyline : bo tròn góc 1 thời điểm, nếu là một đường polyline.


  – radius : xây dựng bán kính bo tròn.


  – trim : thuộc tính đồng ý bạn cắt hay không cắt đoạn thừa của nhóm đối tượng.


  – multiple : đồng thuận thực hành bo góc với nhiều kẻ.

  #lệnhbogóctrongcad
  #lệnh_bo_góc_trong_cad
  #lenhbogoctrongcad
  #lenh_bo_goc_trong_cad
  #lệnhfillettrongcad
  #lệnh_fillet_trong_cad
  #lenhfillettrongcad
  #lenh_fillet_trong_cad
  #khotaiphanmem