پروژه ی مهر مدرسه

 • صورت جلسات پروژه ی مهر


  از جمله اقداماتی که باید در پروژه ی مهر انجام بشه برگزاری جلسات پروژه ی مهر و صورت جلسه کردن جلسات پروژه ی مهر میباشد. مدیران بر اساس نیاز میتوانند در تابستان ۳تا۹ جلسه و حتی بیشتر را تنظیم کنند. در جلسات به بیان مشکلات مدرسه و رفع مشکلات پیشنهادی،تعیین مسئولیت برای اعضای پروژه ی مهر و برنامه ریزی برای بهتر و باشکوه تر کردن مدرسه میپردازند.

  ما در ادامه پست چندین صورت جلسه برای استفاده قرار داریم و فایل رایگان صورت جلسات پروژه مهر به صورت pdf در انتهای این پست برای دانلود قرار خواهد گرفت.

  جلسه ی اول :

  باسمه تعالی

  صورتجلسه ستاد پروژه مهر ………

  در روز شنبه مورخ ……… اولین جلسه ستاد پروژه مهر ….. برگزار شد. در این جلسه مدیر آموزشگاه از زحمات همکاران در اجرای مطلوب پروژه مهر ….. تقدیر نمود و با مشخص کردن اعضای ستاد مقرر شد هر یک از اعضاء محترم برنامه ها و پیشنهادات خود را در راستای برگزاری پروژه مهر ………. آماده و در جلسه ی بعدی به دبیر ستاد تحویل دهند.

  در این جلسه بیشتر در خصوص مسائل ثبت نام صحبت شد و در پایان نیز ابلاغ اعضاء ستاد صادر و به آنان تحویل داده شد.

  اعضاء ستاد


  ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانیسمت در ستادامضاء ۱ مدیررئیس ستاد  ۲ معاون آموزشیدبیر ستاد  ۳ معاون  پرورشیعضو  ۴ معاون  اجراییعضو  ۵ سرایدارعضو  ۶ نماینده معلمانعضو  ۷ رئیس  انجمن اولیاءعضو  ۸ دانش آموزعضو 


  جلسه ی دوم:

  باسمه تعالی

  صورتجلسه ستاد پروژه مهر ……..

  در روز شنبه ………. با حضور اعضای ستاد دومین جلسه ستاد پروژه مهر ……. برگزار شد

  ۱ – تکمیل جدول زمانبندی و اولویت بندی فعالیت های پروژه ی مهر

  ۲ – ثبت نام قطعی و الکترونیکی دانش آموزان پذیرفته شده پس از اعلام اسامی از طرف ستاد شاهد

  ۳ – دریافت پرونده ی تحصیلی دانش آموز و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و بررسی آن ها.

  ۴ – انتخاب کادر دفتری و آموزشی مدرسه و تحویل اسامی آنان به اداره متبوع جهت تأیید و صدور ابلاغ.

  ۵ – تهیه لیست امور عمرانی و تعمیرات مورد نیاز مدرسه با هماهنگی و تأیید انجمن اولیاء و ارائه آن در جلسه بعدی ستاد.

  ۶ – تعیین شرح وظایف اعضاء و ابلاغ به آنان

  نام و نام خانوادگی اعضاء و امضاء آنان :


  ………………   رئیس ستاد                               …………. سیف دبیر ستاد                                       …………..

  …………..                                                       …………..                                                             …………..

  …………..                                                       …………..


  جلسه ی سوم:

  باسمه تعالی

  صورتجلسه ستاد پروژه مهر …….

  در روز یکشنبه …….. با حضور اعضای ستاد سومین جلسه ستاد پروژه مهر ……. برگزار شد که ضمن تقدیر از زحمات همکاران فرارسیدن عید سعید فطر تبریک گفته شد. در ادامه گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه شد سپس فعالیت های اجرایی مرداد ماه به شرح زیر به اعضاء محترم ابلاغ شدکه انشاالله با تلاش و پیگیری مداوم انجام خواهد شد :

  ۱ – کلیه دانش آموزان اعم از دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در سامانه الکترونیکی سناد ثبت نام و تعداد کلاس ها و دانش آموزان مشخص شده و تقریباً کار ثبت نام پایان پذیرفته که لازم است معاون اجرایی مدرسه نسبت به بازبینی و بررسی مجدد پرونده دانش آموزان اقدام و نواقص احتمالی را مرتفع ساخته و بر اساس کلاس بندی انجام شده پرونده دانش آموزان را در کلاسه های مربوطه قرار دهد.

  ۲ – بهسازی سرویس های بهداشتی – نمازخانه – کتابخانه – اتاق ورزش – بوفه – کارگاه و آزمایشگاه و همه ی کلاس ها

  ۳ – تعمیر و رنگ آمیزی میز و صندلی ها .

  ۴ – تهیه و تنظیم برنامه سالانه ، تقویم اجرایی و برنامه هفتگی مدرسه و ارسال رونوشت آن به معاونت آموزش متوسطه اداراه ی متبوع.

  ۵ – تهیه ملزومات مورد نیاز کارگاه و آزمایشگاه.

  ۶ – بهسازی دیوار نویسی مدرسه.

  ۷– تهیه ی زندگی نامه ی شهید حمیدی و نصب آن به صورت قاب یا بنر در داخل راهرو

  نام و نام خانوادگی اعضاء و امضاء آنان :